Iniekcje w budownictwie Iniekcje w budownictwie

Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, która pozwala na eliminację przyczyn i skutków problemu bez konieczności rozbiórki elementów konstrukcji budowlanych, prowadzenia trudnych i uciążliwych robót ziemnych czy konieczności wyłączania naprawianych obiektów z eksploatacji. Iniekcja jest to proces zdalnego wprowadzania iniektu w zadane środowisko, w celu jego uszczelnienia  lub wzmocnienia, wykorzystując parametry iniektu po jego stężeniu/związaniu. Wyróżniamy iniekcję nisko, średnio i wysokociśnieniową. Metoda ta polega na wtłoczeniu pod ciśnieniem odpowiednio dobranego iniektu poprzez wcześniej wykonane otwory iniekcyjne. Iniekcja sama w sobie nie jest skomplikowanym procesem. Najpierw należy wykonać w obiekcie otwory iniekcyjne, przez które zostanie pod ciśnieniem wtłoczony odpowiednio dobrany środek, czyli iniekt. Substancja ta jest płynna, ale po pewnym czasie tężeje, stąd jej parametry umożliwiają osiągnięcie celu, którym jest uszczelnienie czy wzmocnienie budowli. Iniekcja jest technologią bezinwazyjną, co w praktyce oznacza, że jej zastosowanie nie wymaga rozbiórki elementów konstrukcji, przeprowadzania długo niekiedy trwających i uciążliwych robót ziemnych, a ponadto nie powoduje wyłączenia obiektu z eksploatacji. Takie rozwiązanie niesie więc niemało korzyści. Zależnie od zastosowania można wyróżnić kilka rodzajów iniekcji wykorzystywanych w budownictwie.

Wyróżniamy następujące rodzaje iniekcji stosowanych w budownictwie:

    • grawitacyjna: puste przestrzenie, kawerny, impregnacja porowatych konstrukcji budowlanych;
    • ciśnieniowa uszczelniająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;
    • ciśnieniowa wzmacniająca/scalająca: rysy, pęknięcia, styki, przerwy robocze;
    • strukturalna: iniekcje strukturalne/ uszczelnienia/wzmocnienia konstrukcji;
    • kurtynowa: bezwykopowe odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych;