IzolacjeIzolacje Grupa Infra

Niezbędnym etapem w budownictwie jest izolacja, czyli zabezpieczanie konstrukcji budowlanych przed wpływem różnego rodzaju substancji.  Najczęstszym rodzajem izolacji jest izolacja przeciwwodna, czyli hydroizolacja. Izolacja to w budownictwie warstwa oddzielająca dwa sąsiadujące elementy przed wzajemnym wpływem, chroniąca budynek lub jego część przed niekorzystnym oddziaływaniem otoczenia względnie poprawiająca funkcjonalność budynku. Izolacje wykonuje się z różnych materiałów w zależności od przeznaczenia. Najważniejsze w budownictwie rodzaje izolacji to:
- izolacje termiczne, ograniczające straty ciepła i poprawiające bilans termiczny (aerożel, styropian, wełna mineralna i inne),
- hydroizolacje, zabezpieczające przed działaniem wody (materiały bitumiczne, folie z tworzyw sztucznych, żywice i inne),
- wiatroizolacje (membrany), 
- izolacje elektryczne, zabezpieczenie przewodów i urządzeń elektrycznych 
- izolacje akustyczne,
- izolacje przeciwdrganiowe
W budownictwie stosuje się także inne rodzaje izolacji przeznaczonych do celów specjalnych, np. do zabezpieczania zbiorników przed działaniem agresywnych środków chemicznych, takich jak kwasy i ługi.  
W budynkach stosuje się równocześnie wiele rodzajów izolacji, poprawiając w ten sposób komfort cieplny i akustyczny użytkowników oraz ich bezpieczeństwo.