Antykorozja Betonu i StaliAntykorozja ochrona betonu i stali

Nasza firma wykonuje wszystkie rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych betonu i stali. Korozja jako zjawisko niszczące materiały powoduje poważne straty we wszystkich dziedzinach gospodarki. Elementy konstrukcyjne uszkodzone przez korozję wymagają naprawy albo wymiany na nowe. W przypadku konstrukcji mostowych i ogólnie konstrukcji budowlanych ograniczenie zjawiska korozji możemy uzyskać poprzez stosowanie technik ochronnych, wśród których możemy wyróżnić – ochronę powłokową lub hydrofobizację. Ochrona powłokowa jest realizowana przez wykonywanie na konstrukcji powłok malarskich, lub wypraw, które odcinają materiał konstrukcyjny od wpływu środowiska. Ochrona hydrofobowa ogranicza wnikanie niekorzystnych związków w głąb betonu. Działa jak impregnat – woda która opada na zabezpieczoną w ten sposób powierzchnię jest odpychana, jednocześnie umożliwiając dyfuzję pary wodnej w obu kierunkach. Nasza firma wykonuje wszystkie rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych betonu i stali.

⊕ Przyczyny powstawania atykorozji

 Konstrukcje betonowe i stalowe  narażone na działanie korozji, która z czasem może doprowadzić do całkowitej degradacji materiału. Jest ona spowodowana strukturalnymi różnicami , jakie zachodzą pomiędzy otoczeniem a powierzchnią metalową. Korozję mogą wywołać różnego rodzaju czynniki, zarówno fizyczne, jak i chemiczne czy mikrobiologiczne. Występowanie korozji jest groźne w przypadku elementów konstrukcyjnych obiektu gdyż znacznie obniża jego bezpieczeństwo. Elementy betonowe także są narażone na niszczenie wskutek działania korozji. W przypadku tego materiału mamy często do czynienia z działaniem dwutlenku węgla, siarczanów oraz chlorków. Dlatego skuteczna ochrona antykorozyjna betonu powinna uwzględniać wszystkie czynniki środowiskowe. W przypadku nowych elementów z tego materiału można zastosować zabezpieczenie wewnętrzne odpowiednio dobierając ich skład. W starszych konstrukcjach z betonu trzeba postawić na antykorozję zewnętrzną i pokryć je odpowiednimi powłokami.

 

⊕ Nasze sługi antykorozyjne betonu i stali

Profesjonalna ochrona antykorozyjna. Dzięki naszym pracom żywotność budynku będzie znacznie wydłużona i zostanie zachowany optymalny poziom bezpieczeństwa jego użytkowania.
Zajmujemy się działaniami w zakresie antykorozji stali oraz betonu. W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, dostosowane indywidualnie do każdego typu konstrukcji. W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym ochrona betonu czy stali przed korozją jest bardziej skuteczna. Pomagamy skutecznie zabezpieczyć obiekty przed działaniem związków chemicznych oraz innych czynników z otoczenia.Każdorazowo opracowujemy odpowiednią technologię zabezpieczenia konstrukcji betonowej oraz stalowej w oparciu o wytyczne projektowe, zapisy norm oraz wiedzę specjalistyczną popartą długoletnim doświadczeniem.  Działania z zakresu antykorozji stali oraz betonu to tylko część naszej oferty. Zajmujemy się również różnego rodzaju izolacjami konstrukcji.

Wykonujemy antykorozję konstrukcji betonowych i stalowych:

mostów, silosów, masztów, kominów, taśmociągów, zbiorników, hal, osadników na oczyszczalni ścieków

  • drogi i autostrady
  • mosty
  • maszty i silosy
  • zbiornik i hale przemysłowe
  • kominy i oczyszczalnie ścieków